Typy pásového dopravníka triesok

Lomený typ s nádržou na chladiacu kvapalinu

Lomený typ s nádržou na chladiacu kvapalinu

 

Lomený dopravník triesok s nádržou na chladiacu kvapalinu je určený pre aplikácie, kde sú triesky odvádzané spolu s chladiacou kvapalinou. Hladina chladiacej kvapaliny je udržiavaná v dopravníku pomocou nádrže a čerpadla, ktoré navracia chladiacu kvapalinu späť do procesu obrábania. Vhodné, niekedy nevyhnutné, je prepojenie dopravníka s filtračnou jednotkou ECOFILTRO, ktorá prečistí chladiacu kvapalinu na príslušný stupeň jemnosti filtrácie.                                                                              

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová