Typy pásov - rozostupy

Odporúčanie:
Pri prietoku chladiacej kvapaliny viac ako 40 litrov za minútu odporúčame použiť dopravný pás s dierovanými článkami.

Rýchlosť:
Štandardná posuvná rýchlosť pásu je 3 až 4 metre za minútu. Je možné ju meniť podľa potrieb zákazníka.

TIP:
V prípade dlhodobej zmeny obrábaného materiálu dochádza i k zmene charakteru triesok, ktorý má priamy vplyv na funkciu dopravníka triesok. Z tohto dôvodu možno dodatočne premeniť pásový dopravník na hrablový a naopak. Táto funkcia umožňuje pružne reagovať na charakter výroby a prináša úsporu nákladov na nový dopravník triesok pre iný typ triesok.

Pre detailné rozmery pásu si nižšie zvoľte jeden z rozostupov.

Rozostup 31,75 mm

Preprava menšieho množstva triesok malých alebo stredných veľkostí

Rozostup 50 mm

Najrozšírenejšia a najčastejšia varianta

Rozostup 63,5 mm

Nová veľkosť - pre náročné prostredia s veľkým množstvom rozmerových triesok

Rozostup 75 mm

Dopravník pre aplikácie v náročných prostrediach s veľkým množstvom rozmerných triesok

Rozostup 100 mm

Dopravník k aplikácií v náročných prostrediach s veľkým množstvom rozmerných triesok

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová