Príslušenstvo pásového dopravníka triesok

Vodotesnosť dopravníka

Vodotesnosť dopravníka

Dopravníky triesok často pracujú v spojení s obrábacími strojmi, ktoré využívajú pri rezacom procese chladiace kvapaliny. Je preto nevyhnutné, aby dopravník triesok bol vodotesný a neprepúšťal chladiacu kvapalinu zo stroja von. Jednotlivé sekcie dopravníkov sú preto spojené prírubami, medzi ktorými je vložené tesnenie brániace prieniku chladiacej kvapaliny.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová