Príslušenstvo pásového dopravníka triesok

Ovládací panel

Ovládací panel

Dopravníky triesok, ktoré sú štandardne dodávané spolu s obrábacím strojom, sú obvykle ovládané riadiacim systémom samotného stroja.

V prípade, že riadiaci systém toto neumožňuje, alebo povaha aplikácie si vyžaduje externé ovládanie, je možné dopravník triesok vybaviť externým ovládacím panelom.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová