Príslušenstvo pásového dopravníka triesok

Obmedzovač točivého momentu pohonu

Obmedzovač točivého momentu pohonu

V reálnej prevádzke môže nastať situácia, kde dôjde k preťaženiu motora dopravníka triesok vplyvom nadmerného zahltenie trieskami. V dôsledku toho môže dôjsť k zničeniu pohonu dopravníka. Preto je možné dopravník triesok vybaviť obmedzovačom točivého momentu pohonu, ktorý pri preťažení dopravníka zabráni jeho poškodeniu.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová