Príslušenstvo pásového dopravníka triesok

Dopravník + filtračné zariadenie

Dopravník + filtračné zariadenie

Dopravník triesok veľmi často pracuje v spojení s filtračnou jednotkou pre recykláciu chladiacej kvapaliny

Je však možné spojiť dopravník triesok a bubnový filtračný systém do jedného celku, ktorý zaberá minimálny priestor a tvorí tak kompaktný celok spolu s obrábacím strojom. Stupeň jemnosti filtrácie je cca 30 µm.