Krycie vaky

Pracovná pozícia krytu

Pracovná pozícia krytu na stroji je jednou zo základných informácií, ktoré sa pri konštruovaní krytu berú do úvahy. V závislosti od umiestnenia krytu sa volí konštrukčné riešenie - ako napríklad umiestnenie vodiacich prvkov, tvar PVC rámu, voľba použitia pantografu alebo obmedzovača zdvihu. V prípade, že nebude správne vyšpecifikovaná pracovná poloha vaku, môže dôjsť vplyvom nesprávneho poskladania tkaniny k zanášaniu jednotlivých skladov tkaniny nečistotami. To môže následne spôsobiť zníženie životnosti vaku a jeho poškodenie.
    
Horizontálna pracovná pozícia

Krycí vak pracujúci v horizontálnej pozícií využíva vlastnú váhu krytu na zamedzenie vybočenia krycieho vaku z pojazdu stroja. Nie je preto nevyhnutné tvarovať na PVC rám profil vedenia, po ktorom je krycí vak vedený. Ak však krycí vak pracuje vo vyšších rýchlostiach, odporúča sa pomocné vytvarovanie PVC rámika. Bližšie informácie o tvarovaní PVC rámika: viď sekcia ,,Konštrukčné zásady".

 


Vertikálna pracovná pozícia

Pokiaľ krycí vak pracuje vo vertikálnej polohe, je bezpodmienečne nutné zabrániť jeho odchýleniu z pracovného pojazdu, čo môže nastať napríklad vplyvom gravitácie. Zabrániť tomuto odchýleniu je možné pomocou vytvarovaného PVC rámu. Je však nutné, aby profil vedenia dovoľoval také vytvarovanie rámu, ktoré nedovolí odklon krytu v žiadnom smere od vedenia. Bližšie informácie o tvarovaní PVC rámu: viď sekcia „Konštrukčné zásady“.

 

 

Priečná pracovná pozícia

Rovnako ako aj vo vertikálnej pozícii, tak aj v priečnej pozícii je potrebné definovať priestor pracovného pojazdu krycieho vaku. Vytvarovaním PVC rámu sa dá tento priestor definovať. Bližšie informácie o tvarovaní PVC rámu: viď sekcia „Konštrukčné zásady“.

 

 

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová