Typy hrablového dopravníka triesok

Lomený typ

Základný typ pre použitie v prostredí so suchými trieskami

Lomený typ s nádržou na chladiacu kvapalinu

Pre aplikácie, kde sú triesky odvádzané spolu s chladiacou kvapalinou

Plochý typ

Pre aplikácie, kde nie je možné alebo potrebné vynášanie triesok do výšky pre násyp do prepravného kontajnera.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová