Príslušenstvo hrablového dopravníka triesok

Výsypka

Výsypka

Pre rovnomerné rozvrstvenie odpadových triesok a následné lepšie využitie ukladacieho priestoru je možné vybaviť dopravník triesok nakladacím zariadením - výsypkou. Toto zariadenie môže byť manuálne, ale aj plne automatické (elektricky poháňané).

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová