Príslušenstvo hrablového dopravníka triesok

Delenie dopravníka

Delenie dopravníka

Veľmi často je potrebné prepravovať triesky na dĺžku niekoľkých desiatok metrov. Dopravník je preto vyrobený po sekciách, ktorých dĺžka je vhodná na prepravu a manipuláciu pri inštalovaní dopravníka.
Odporúčaná maximálna dĺžka týchto sekcií je 5 metrov.

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová