Príslušenstvo hrablového dopravníka triesok

Dopravník triesok + filtračné zariadenie

Jeden produkt dopĺňa druhý!

Výsypka

Dopravník triesok s výsypkou - lepšie rozvrstvenie triesok

Ovládací panel

Externý ovládací systém

Antiblokovací systém

Ochrana dopravníka pri blokovaní väčším predmetom

Prídavné centrálne mazanie

Dodatočné centrálne mazanie dopravníka

Obmedzovač točivého momentu pohonu

Bráni poškodeniu pohonu dopravníka v prípade preťaženia dopravníka

Delenie dopravníka

Dopravník je rozdelený na sekcie kvôli preprave a inštalácií dopravníka

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová