Príklady použitia

Dvere pracovného priestoru žíhacieho stroja

Alutec 5.5
Šírka 5 020 mm
Zdvih 1 630 mm

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová