Alutecové profily

Alutecové krycie systémy slúžia vďaka svojej konštrukcii a usporiadaniu na optimálnu ochranu strojov voči horúcim šponám a chladivám. Znižujú tak nebezpečenstvo poškodenia stroja alebo jeho časti.

Alutecové krycie systémy sa môžu používať ako jednotlivé časti alebo ako kompletné moduly, ktoré je možné dodať spoločne s vodiacimi systémami a roletovými krytmi. Sú také flexibilné, že sa bez problémov prispôsobia priestorovým požiadavkám miesta inštalácie.

Alutec 3.0 und Alutec 5.5

Malé zástavbové rozmery, jednoduchá montáž
Možnosť ohybu na obidve strany

Alutec GLK12, GLK20, GL50 und GL3.0

Hladký, stierateľný povrch

Alutec LS7.5, LS14 und LS25

Použitie laseru
Možnosť puzdra

Berater Tomáš Majda
Berater Martina Kazárová