Polysorb – tanierové pružiny

Tanierové pružiny sú disky, ktoré môžu byť axiálne zaťažené, sú vyklenuté v smere osi do tanierového tvaru. Tanierové pružiny Polysorb® vyžadujú menší priestor než iné pružiny. Sú obzvlášť vhodné pre konštrukcie, ktoré nevyžadujú veľké deformácie.

Kedy použiť tanierové pružiny Polysorb®:

  • pokiaľ aplikácia vyžaduje plochú charakteristiku, ktorá je pri použití kovu možná len so značnými nákladmi (štrbinová konštrukcia)
  • vyrovnávanie axiálnych vôlí a výrobných tolerancií
  • tlmenie chvenia
  • elektrická a tepelná izolácia
  • nevyžadujú mazanie
  • ľahké
  • nízky konštrukčný profil
  • nemagnetické  
JTEM

Tanierová pružiny vyrobené z plastu

Berater Kamil Štrkula