Klzné puzdro iglidur® UW

Forma F

Form F

 

Ekonomicky výhodný materiál s nízkymi koeficientami trenia a dobrou odolnosťou voči opotrebeniu pri nízkom až strednom zaťažení.

 

 

Berater Kamil Štrkula