Klzné puzdro iglidur® N54

Forma S

Form S
  • pre nekalené hriadele
  • pre aplikácie s teplotami vyššími než 130 °C
  • ak sa vyskytujú vibrácie a hranové zaťaženia
  • v prašnom prostredí
Berater Kamil Štrkula