Klzné puzdro iglidur® N54

Klzné puzdro iglidur® N54 je vyrobené z biopolyméru, ktorý je z 54% je založený na obnoviteľných zdrojoch. Aj napriek tomu spĺňa tento nový materiál vysoké technické nároky.

  Kedy použiť iglidur® N54  Kedy nepoužiť iglidur® N54
  • pre minimálny dopad na životné prostredie
  • pri sporadických pohyboch s nízkym až stredným zaťažením
  • pri kvázi statickom zaťažení
  • ak sa puzdro používa pod vodou rovnako ako v suchom prostredí (pozri iglidur® G)
  • ak sa vyžaduje nepretržitá prevádzka (pozri iglidur® J)
  • ak sú vyžadované vysoké teploty (pozri iglidur® J350)

 

 

Form S

Klzné puzdro bez príruby

Forma F

Klzné puzdro s prírubou

Berater Kamil Štrkula