Klzné puzdro iglidur® L350

Forma F

Form F
  • pre nekalené hriadele
  • pre aplikácie s teplotami vyššími než 130°C
  • ak sa vyskytujú vibrácie a hranové zaťaženia
  • v prašnom prostredí
Berater Kamil Štrkula