Klzné puzdro iglidur® K230

Nový materiál iglidur® K230 je vhodný pre všetky druhy klipových tzv. zacvikávacích puzdier a puzdier s prírubou. Nový materiál je charakteristický vysokou elasticitou, výrazne nižšou nasiakavosťou, vyššou odolnosťou voči médiám a teplotným extrémom a zároveň vykazuje lepšiu oteruvzdornosť. Viac informácií...

  Kedy použiť iglidur® K230

  Kedy nepoužiť iglidur® K230

  • ak sa vyžaduje klipové alebo prírubové puzdro s vysokým stupňom pružnosti
  • puzdro s nižším stupňom nasiakavosti
  • puzdro do vyššej teploty
  • puzdro odolné voči médiám
  • ak sa vyžaduje vysoká teplota
  • ak sa jedná o aplikáciu s výskytom vody
Typickými oblasťami využitia klzných ložísk iglidur® K230 sú automobilový priemysel a baliaca technológia.

iglidur® K230 bearings

Ložisko, na ktorom sa po zavedení do otvoru vytvorí protiľahlá príruba na prenos obojstranných axiálnych síl. Takéto riešenia sa v priebehu rokov osvedčili miliónkrát, a to napríklad v ložiskách automobilových sedačiek.

iglidur® K230 bearings

Jednoduchá montáž - puzdro stačí vtlačiť do otvoru
Osové zaistenie prostredníctvom druhej príruby                                                         

 

 

  

  

Berater Kamil Štrkula