Konfekciované káble

Príklady aplikácii readycable®

Príklady aplikácii readycable®

readycable® v elektrotechnickom priemysle

  • testovanie televíznych obrazoviek
  • testovanie elektrotechnických zariadení
  • testovanie elektronických modulov
readycable®  v elektrotechnickom priemysle

readycable® na ovládanie systémov posuvných dvier

  • výroba posuvných dvier koľajových vozidiel, súprav metra alebo vlakov
  • predsuvné dvere, používané vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy
readycable® pre všeobecné priemyselné aplikácie
  • prepojenie riadiacich a dátových zariadení s pohonmi
  • ovládanie zváracích a manipulačných robotov
  • drevárský priemysel, baliaca technika, obrábacie stroje, logistické systémy
readycable®

readycable®

 

Berater Patrik Fiťma
Berater Romana Zbínová