Optické káble

Optické káble chainflex® ponúkajú okrem prenosu elektrickej energie aj možnosť prenosu optického signálu. Optické káble chainflex® sú určené pre permanentné cyklické namáhanie v ohybe vo vnútri energetickej reťaze.

Optické káble nevyžadujú tienenie , ktoré slúži ako mechanická ochrana proti elektromagnetickému rušeniu a je náchylné na poškodenie. Optické káble sú odolné voči elektromagnetickému rušeniu, pretože nemá vplyv na svetelné signály.

Optické káble je možné použiť nezávisle od systému komunikácie. Zbernicové káble môžeme použiť práve pre určenú zbernicu, narozdiel od optických káblov, ktoré sa používajú na ovládanie akéhokoľvek typu zbernice, kde výrobca poskytuje prechodky pre optické káble.

Základné typy optických vlákien používaných v kábloch chainflex®:

  • Viacvidové optické vlákno - 50/125 µm a  62,5/125 µm. Ideálne optické vlákno pre veľké objemy dát a väčšie vzdialenosti v oblasti  automatizácie. Vhodníé pre prenosové dĺžky niekoľko 100 m.
  • POF (plastové vlákna)  - 980/1000 µm. Optické vlákno ideálne pre krátke prenosy.
  • PCF (polymérové plátované vlákna) - 200/230 µm.
CFLK

Kábel s optickými vláknami, vonkajší plášť z PUR, netienený
Polomer ohybu 12,5 x d

CFLG.2LB

Kábel TPE s optickými vláknami, netienený
Polomer ohybu 5xd

CFLG.G

Kábel s optickými vláknami, vonkajší plášť z TPE
Polomer ohybu 15 x d

Berater Patrik Fiťma
Berater Romana Zbínová