Systém E2 ...

Séria 2650 / 2680 (Systém E2/000)

Baureihe 2650 / 2680

Séria 2650 - polovičná energetická rúra/reťaz s článkami otvárateľnými na vnútornom rádiuse
Séria 2680 - energetická rúra (plne zakrytovaná reťaz) s článkami otvárateľnými na vnútornom rádiuse

Veľké rozmery diera/čap pre veľkú stabilitu. Dvojité dorazy pre veľkú samonosnú dĺžku.
Odklápacie priečky osadené v pántoch pre rýchle plnenie. Odklápanie je možné na obe strany.
Extra pridaný materiál na styčných klzných plochách pre dlhšiu životnosť.
Možnosť integrovať hrebene na odľahčenie ťažných síl káblov a hadíc.
Možný rozširovací nástavec pre vedenie objemných hadíc až do priemeru 80 mm.

 

2650/2680

vnútorné šírky Bi: 50 až 175 mm
polomery ohybu R: 100 až 250 mm
rozstup článkov=56 mm; 1 m(1008 mm) = 18 článkov

Obj. číslo

Bi [mm]

Ba [mm]

R [mm] polomer ohybu

2650.05.R.0

50

66

100

125

150

200

250

2650.06.R.0

65

81

100

125

150

200

250

2650.07.R.0

75

91

100

125

150

200

250

2650.09.R.0

90

106

100

125

150

200

250

2650.10.R.0

100

116

100

125

150

200

250

2650.12.R.0

125

141

100

125

150

200

250

2650.15.R.0

150

166

100

125

150

200

250

2650.17.R.0

175

194

100

125

150

200

250

 

Reťaz s rozširovacím nástavcom  na vedenie objemných hadíc.

Obj. číslo

Bi [mm]

Ba [mm]

R [mm] polomer ohybu

2650.07.D58.R.0

75

91

100

125

150

175

200

225

250

2650.15.D58.R.0

150

166

100

125

150

175

200

225

250

 

Systém E2/000 je teraz dostupný so zacvakávacím rozširovacím nástavcom. Vnútorný priestor môže byť s použitím rozširovacieho nástavca enormne zväčšený tak, aby boli bezpečne vedené aj odsávacie hadice veľkých priemerov.

A1 = Pohyblivý koniec
A2 = Pevný koniec
Rozstup článkov: 56 mm
Články/m: 18
Pojazd: S
Dĺžka reťaze = S/2 + K

R

100

125

150

200

250

H

250

300

350

450

550

D

175

200

225

275

325

K

475

550

650

825

925

Vzhľadom na to, že energetická reťaz je predpätá, jej skutočná svetlá výška môže byť väčšia než "H". Svetlá výška HF = H + 35 mm. Pokiaľ je priestor výrazne obmedzený, prosím kontaktujte nás.

Samonosná dĺžka
Závislosť samonosnej dĺžky od dodatočného zaťaženia.
Os X: Samonosná dĺžka v m: FLB/FLG
Os Y: Dodatočné zaťaženie v kg/m
Menšie merítko: dĺžka pojazdu S v m
FLG = Samonosná dĺžka bez priehybu hornej vetvy
FLB = Samonosná dĺžka s max. povoleným priehybom

Kedy použiť túto reťaz:

Kedy zvoliť iný systém:

 
  • otváranie na vnútornom rádiuse
  • v zóne pripojenia sa vyžaduje integrované odľahčenie ťahu
  • variabilné vnútorné rozdelenie
  • dlhá životnosť
  • jednoduchá montáž
  • 2650: polovičná energetická rúra
  • 2680: keď sa vyžaduje plne zakrytovaná energetická reťaz
 
  

Koncovky


Koncovky výkyvné


Koncovky nevýkyvné

Pre horizontálne aplikácie
 Pre obmedzené montážne pomery
Výkyvné voči prvému článku
 Variabilný uhol otáčania pre viac možností inštalácie
Niekoľko možností upevnenie (otočných) reťazí E-Chain® na pevnom konci a/alebo pohyblivom konci vďaka flexibilnému upevneniu upevňovacích objímok

Pre vertikálne aplikácie
Nevýkyvné voči prvému článku
 Pre extrémne zrýchlenie a vysoké rýchlosti Ak je vertikálny priestor pre meranie HF obmedzený
Niekoľko možností upevnenie (otočných) reťazí E-Chain® na pevnom konci a/alebo pohyblivom konci vďaka flexibilnému upevneniu upevňovacích objímok


KMA nevýkyvné koncovky


KMA výkyvné koncovky

Možnosť integrovať odľahčovače ťahu káblov
 C-profil je možné umiestniť vo vnútornom alebo vonkajšom rádiuse energetickej rúry
Skrutkové spojenie mimo prierezu reťaze
Odporúčame pre vertikálne aplikácie
Pre extrémne zrýchlenie a vysoké rýchlosti
 Univerzálna montáž s možnosťou upevnenia z viacerých strán

Možnosť integrovať odľahčovače ťahu káblov
C-profil je možné umiestniť vo vnútornom alebo vonkajšom rádiuse
Skrutkové spojenie mimo prierezu reťaze
Odporúčame pre horizontálne aplikácie
Univerzálna montáž s možnosťou upevnenia z viacerých strán


Oceľové koncovky čiastočne výkyvné

 Pre pevné pripojenie
 Podobná sada (2dielna) pre všetky šírky reťazí
 Elektricky vodivé
Možné skrutkové spojenie mimo prierezu reťaze
Možnosť dodať v nerezovom prevedení

Berater Patrik Fiťma
Berater Katarína Štefanidesová
Berater Romana Zbínová