Odsávacie a filtračné zariadenia

Lapače iskier

Spark Trap

Predradený odlučovač iskier spoľahlivo zabraňuje iskrám, hrubým časticiam a nedopalkom preniknúť do filtračnej jednotky.

Popis

Všetky zváracie a rezacie operácie sú aplikácie s vysokými rýchlosťami odsávania predstavujúcimi potenciálne riziko vzniku požiaru.

V týchto aplikáciách je použitie predradeného lapača iskier do potrubia jedným z nevyhnutných opatrení na predchádzanie požiaru a zachovanie dlhodobej životnosti filtračných prvkov.

Pomocou odstredivého zrýchlenia dochádza k odstraňovaniu ťažkých iskier z prúdenia vzduchu. Všetky iskry padajú do zbernej nádoby, ktorá je v bezpečnej vzdialenosti od hlavných filtrov a mimo vzduchotechnických rozvodov. Zbernú nádobou je možné kedykoľvek ľahko oddeliť a vyprázdniť, a to dokonca aj počas prevádzky systému.

Aplikácia

 • rezanie materiálu plazmou, alebo kyslíkovým horákom
 • manuálne, automatické a robotické zváranie
 • zváracie a brusné operácie

Výhody

 • výrazné zníženie nákladov vďaka predĺženiu životnosti filtra
 • jednoduché zapojenie do potrubného systému
 • nízke prevádzkové náklady
 • minimalizácia rizika požiaru odlúčením iskier, žeravých častíc a nedopalkov
 • kombinácia so zhášacím zariadením
 • jednoduchá údržba 

Materiálové prevedenie

 • uhlíková oceľ
 • nerez

Voliteľné príslušenstvo 

 • podperná konštrukcia
 • zberná nádoba, alebo rotačný podávač
 • detekčný snímač iskier (filtračná jednotka sa automaticky vypne pri prekročení limitných hodnôt)
 • kontrolné otvory pre pravidelnú kontrolu

Prietokové množstvo        Vstup/výstup

3.300 m3/h                                   pr. 250
4.400 m3/h                                   pr. 280
6.600 m3/h                                   pr. 350
8.800 m3/h                                   pr. 400
11.000 m3/h                                 pr. 450
20.000 m3/h                                 pr. 600

Berater Richard Hanic