Excentrické dýzy s dutým kužeľom

Vlastnosti excentrických dýz s plným kužeľom:

  • hrubšie kvapky ako pri axiálnych dýzach s dutým kužeľom
  • veľké vnútorné prierezy
  • možnosť veľkého uhla rozstreku - až 130°
  • samočistiaci efekt, nedochádza k upchávaniu

Excentrické dýzy s rozstrekom dutého kužeľa zaručujú vďaka svojej geometrii rovnomerné rozprašovanie vo forme dutého kužeľa.

Excentrickým spôsobom nátoku je kvapalina roztočená. Tým vzniká veľmi rovnomerné rozdelenie kvapaliny pri uhle lúča až do 130°. Excentrické dýzy s rozstrekom dutého kužeľa sú samočistiace a veľmi spoľahlivé aj pri zlej kvalite vody. Tieto dýzy sa používajú napríklad pri zvlhčovaní vzduchu v klimatizačnej technike, čistení plynov vo výrobných technológiách a procesoch ochrany životného prostredia.

Baureihe 309

Cenovo výhodné vyhotovenie z plastu.
Dýzy odolné voči teplote a oteru.

Použitie: chladenie a čistenie plynov, chladenie vody, odstraňovanie prašnosti, chemické procesy
Baureihe 302

Rovnomerné rozprašovanie vo forme dutého kužeľa.

Použitie: zvlhčovanie vzduchu v čističkách vzduchu, odstraňovanie prašnosti, ostrek filtrov, zrážanie peny, chladenie
Baureihe 308

Objemový prietok je nastaviteľný podľa potreby.

Použitie: odstraňovanie prašnosti pri čistení ciest, zrážanie peny v papierenskom priemysle
Baureihe 350

Veľmi úzke spektrum kvapiek a rovnomerné rozptýlenie kvapaliny na celej ploche rozstreku.

Použitie: zvlhčovanie vzduchu v čističkách, odstraňovanie prašnosti, ostrek filtrov, zrážanie peny
Baureihe 304 306 307

Dýzy sa neupchávajú, pretože nemajú skrutkovitú vložku.

Použitie: požiarna ochrana v guľovom zásobníku, ochrana cisterien, zrážanie peny
Baureihe 373

Dlhšia životnosť vďaka patentovanému zošikmenému vnútornému priestoru vírníku.

Použitie: chladenie a čistenie plynov, chladenie vody, odstraňovanie prašnosti, chemické procesy