Samootočné tankové čistiace dýzy

Konštrukčný rad 500 'PrecisionWhirly'

Typ 500.234 - Pico Whirly