Piestovo-membránové čerpadlá

Piestovo-membránové čerpadlá sú objemové čerpadlá bez odkvapkávania s kmitavým pohybom pre dávkovanie do 1 500 l/h a max. 50 bar - podľa dopravovaného množstva. Zlučujú v sebe ideálne vysoký dopravný tlak piestových čerpadiel a úplnú tesnosť membránových čerpadiel.

Rozsah použitia:
kvapaliny bez pevných látok, ktoré nie sú nebezpečné a nekryštalizujú.

Technické vlastnosti:

  • bez odkvapkávania
  • najvyššia presnosť dávkovania
  • veľký rozsah tlakov
  • bezpečné pri chode na sucho
  • veľmi kvalitné materiály

Baureihe R 409-KM

Max. 0-190 l/h, max. tlak 80 bar,
Samonasávacie, bezpečný chod na sucho

Baureihe R 410-KM

Max. 0-900 l/h, max. tlak 50 bar
Samonasávacie, bezpečný chod na sucho