M drvička so separátorom

M drvičky so separátorom 

M drvičky so separátorom (macerátor) SEEPEX macerujú tuhé a vláknité zložky v čerpaných výrobkoch. Tým sa zvyšuje prevádzková bezpečnosť, predlžuje životnosť nadväzujúcich zariadení a znižujú sa prevádzkové náklady. Macerátory SEEPEX pracujú v sektore komunálnych a priemyselných odpadových vôd, ako aj v iných priemyselných odvetviach.

 

Kľúčové vlastnosti M drvičiky so separátorom:

  • dopravná kapacita: 8.8 – 660 USGPM (2 m³/h – 150 m³/h)
  • riadené macerovanie vďaka variabilným výstupným otáčkam a rezným doskám s otvormi s rôznou veľkosťou
  • jednoduchá údržba vďaka jednoduchej výmene celej zostavy rezacej hlavy (kazety)
  • množstvo macerácie je nastaviteľné podľa rýchlosti prietoku, rýchlosti výstupu a výkonu rezača
  • nižšia spotreba energie v porovnaní s alternatívnymi technológiami macerácie
  • existujú dve série macerátorov, z ktorých každá má dve veľkosti
Macerátor SEEPEX typ U

• univerzálny dizajn
• jednoduchá údržba

Macerátor SEEPEX typ I

• tri možnosti vstupnej polohy pre príjem výrobku
• jednoduchá údržba