Pre odpadovú vodu

Typový rad Sanimaster PE, FE, VA

Sanimaster PE, FE, VA
  • kompaktné zariadenie s jedným alebo dvomi zásobníkmi a s jedným alebo dvomi čerpadlami
  • na odčerpávanie odpadovej vody vo veľkých súkromných, priemyselných alebo verejných budovách

Dopravované množstvo: max. 202,4 m³/h
Dopravná výška: max. 37,1 m
Pripojenie výtlaku: DN 80 / DN 100
Vstup: DN 100 / DN 150
Objem: 180 - 1000 l
Max. teplota: 35 °C v trvalej prevádzke / 60 °C v krátkodobej prevádzke

Zásobník z PE, ocele alebo nerezu
Plášť motora zo sivej liatiny
Obežné kolo zo sivej liatiny

Obsah dodávky:
zásobník s jedným alebo dvomi čerpadlami
pružné prechodky, pružné hadicové prípojky
hladinový spínač a ovládací box