hennlich.sk

Typová rada HRM / HRL

Baureihe HRM / HRL

Oblasť použitia:

  • nitrifikácia
  • denitrifikácia
  • eliminácia fosfátov
  • využitie vo flokulačných nádržiach
  • chov rýb
  • chladiace nádrže