Viacstupňové prevedenie

Typ H 842 - H 863

Baureihe H 842 - H 863
  • čerpanie čistej vody alebo ľahko znečistenej vody
  • zásobenie pitnou hladinou
  • záhradné polievanie a zavlažovanie
  • zníženie hladiny podzemných vôd
  • využitie dažďových vôd z cisterien alebo nádrží
  • využitie pre fontány, napájanie dobytka a pre tepelné čerpadlá

Dopravované množstvo: max. 29 m³/h
Dopravná výška: max. 375 m
Obežné kolo: uzavreté viackanálové obežné kolesá alebo otvorené poloaxiálne kolesá
Priemer čerpadla: 96 - 114 mm
Podiele piesku v médiu: 40 g/m3
Max. teplota: 35 °C

Materiál plášť: ušľachtilá oceľ alebo sivá liatina
Materiál plášťa motora: ušľachtilá oceľ
Materiál obežného kola: plast