Pre znečistenú vodu a abrazívne médiá

Typ H 501 - H 508

De HBP 507 01
  •     zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna
  •     havarijné čerpadlo pri záplavách
  •     odvodnenie pivníc
  •     zníženie hladiny podzemnej vody
  •     zásobovanie úžitkovou vodou
  •     odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
  •     vyhotovenie s čidlom stráženia hladiny možné
  •     H506 - H506: vrátene pevnej spojky STORZ-C


Dopravované množstvo: max. 24,6 m³/h
Dopravná výška: max. 16 m
Obežné kolo: otvorené viackanálové obežné kolo
Max. veľkosť pevných častíc: 10 mm
Max. teplota: 35 °C v trvalej prevádzke / 60 °C v krátkodobej prevádzke

Materiál plášťa a plášťa motora: ušľachtilá oceľ
Materiál obežného kola: ušľachtilá oceľ
Materiál tesnenia: NBR