Pre znečistenú vodu a abrazívne médiá

Čerpadlá na zavlažovanie a odvodňovanie, drenáže a odvodňovanie stavieb, na čerpanie znečistenej vody s obsahom piesku, prírodné katastrofy.

Baureihe H 82, H 16

Max. 25,6 m³/h, max. 13,8 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, havarijné čerpadlo pri záplavách, zníženie hladiny podzemnej vody, zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
Baureihe H 119, H 121

Max. 61,9 m³/h, max. 21,2 m,
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, havarijné čerpadlo pri záplavách, zníženie hladiny podzemnej vody, zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
De HBP 507 01

Max. 24,6 m³/h, max. 16 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, havarijné čerpadlo pri záplavách, odvodnenie pivníc, zníženie hladiny podzemnej vody, zásobovanie úžitkovou vodou, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
Baureihe H 500, H 700

Max. 351,6 m³/h, max. 72 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu, H500: s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, havarijné čerpadlo pri záplavách, zníženie hladiny podzemnej vody, zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
Baureihe FW-TP

Max. 75,6 m³/h, max. 23,5 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: schválené na použitie v požiarnej technike podľa DIN 14425, zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú alebo znečištenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, využitie pri záplavách a prírodných katastrofách