Pre odpadové vody

Čerpadlá na likvidáciu odpadových vôd v priemysle a obciach, čističky a pod. Pre odpadovú vodu, fekálie, kaly.

Baureihe MX

Max. 512 m³/h, max. 77,3 m,
Uzavreté jednokanálové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody, odpadovej vody, fekálií a kalov, použitie pre médiá s hrubými nečistotami a podielom vlákien, použitie v malých obytných  a priemyselných budovách, takisto aj vo veľkých prečerpávacích zariadeniach a čističkách odpadových vôd.
Baureihe V

Max. 261 m³/h, max. 58,8 m
Vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody, odpadovej vody, fekálií a kalov, použitie pre médiá s hrubými nečistotami a podielom vlákien, použitie v malých obytných  a priemyselných budovách, takisto aj vo veľkých prečerpávacích zariadeniach a čističkách odpadových vôd.
Baureihe K, KX

Max. 2.650 m³/h, max. 49,7 m
Uzavreté dvojkanálové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody, odpadovej vody, fekálií a kalov, použitie pre médiá s hrubými nečistotami a podielom vlákien, použitie v malých obytných  a priemyselných budovách, takisto aj vo veľkých prečerpávacích zariadeniach a čističkách odpadových vôd.
Baureihe TP 70

Max. 125 m³/h, max. 23,7 m
Uzavreté jednokanálové obežné kolo alebo vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie odpadovej vody, fekálií, kalov, použitie pre médiá s obsahom hrubých nečistôt a podielom vláken, pre priemyselné odpadové vody, domáca likvidácia odpadových vôd