Pre minimálnu hladinu

Typ H 500, H 700

Baureihe H 500, H 700
  •    zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu
  •     H500: s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna
  •     havarijné čerpadlo pri záplavách
  •     zníženie hladiny podzemnej vody
  •     zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
  •     odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
  •     vyhotovenie s čidlom stráženia hladiny možné
  •     vrátene pevnej spojky STORZ-C
  •     vyhotovenie B pre agresívne médiá (morská voda, lúhy)
  •     H700: dvojstupňové odstredivé čerpadlo


Dopravované množstvo: max. 351,6 m³/h
Dopravná výška: max. 72 m
Obežné kolo: otvorené viackanálové obežné kolo
Max. veľkosť pevných častíc: 8 - 18 mm
Max. teplota: 35 °C v trvalej prevádzke / 60 °C v krátkodobej prevádzke

Materiál plášťa a plášťa motora: hliník alebo sivá liatina
Materiál obežného kola: sivá liatina alebo tvrdená liatina
Materiál tesnenia: NBR