Pre minimálnu hladinu

Tieto čerpadlá sú použiteľné aj pri veľmi nízkej hladine vody a na čerpanie zbytkovej vody až do 2 mm.

De schmutzwasserpumpe C80

Max. 3 m³/h, max. 4 m
Vonkajší závit R 3/4", otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: závlahy a odvodnenia, vhodné aj pre použitie v záhrade a v domácnostiach
Baureihe C 135 W

Max. 8 m³/h, max. 6 m
Vírové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo úžitkovú vodu, havarijné čerpadlo pri záplavách, obehové čerpadlo pre záhradné jazierka, fontány, odčerpávanie povrchových vôd, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
De schmutzwasserpumpe C250 WE

Max. 9 m³/h, max. 8,6 m
Vnútorný závit 1 1/4"
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: na zamedzenie zaplavenia z dôvodu vysokej vody, prívalových dažďov, prasknutej rúrky alebo rôznych havarijných stavov v domácnosti, havarijné čerpadlo pri záplavách
De schmutzwasserpumpe C250 C260 WA

Max. 24 m³/h, max. 12,3 m
Vnútorný závit 1 1/4"
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú aj znečistenú vodu, vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov, havarijné čerpadlo pri záplavách, čerpanie vody z pivníc, odvodnenie spŕch a práčiek, zníženie  hladiny povrchovej vody
Chromatic C 225 - C 290

Max. 24 m³/h, max. 12,3 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú aj znečistenú vodu, vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov, havarijné čerpadlo pri záplavách, čerpanie vody z pivníc, odvodnenie spŕch a práčiek, zníženie  hladiny povrchovej vody
Baureihe Sensoflat

Max. 9,7 m³/h, max. 10 m
Otvorené viackanálové kolo

Použitie: na zabránenie zaplavenia z dôvodu vysokej vody, prívalových ďažďov, prasknutej rúrky alebo rôznych havarijných stavov v domácnosti, havarijné čerpadlo pri záplavách
Baureihe C 239 WE

Max. 9 m³/h, max. 8,6 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: na zamedzenie zaplavenia z dôvodu vysokej vody, prívalových dažďov, prasknutej rúrky alebo rôznych havarijných stavov v domácnosti, havarijné čerpadlo pri záplavách
De CR253WA

Max. 9 m³/h, max. 8 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú a znečistenú vodu, vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov, havarijné čerpadlo pri záplavách, čerpanie vody z pivníc, odvodnenie spŕch a práčiek, zníženie hladiny povrchovej vody
Baureihe CR 360 V

Max. 11,5 m³/h, max. 7,3 m
Vírové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú aj znečistenú vodu, vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov, havarijné čerpadlo pri záplavách, čerpanie vody z pivníc, odvodnenie spŕch a práčiek, zníženie  hladiny povrchovej vody
De schmutzwasserpumpe H106 H117

Max. 26,1 m³/h, max. 13 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú aj znečistenú vodu, vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov, havarijné čerpadlo pri záplavách, čerpanie vody z pivníc, zníženie  hladiny povrchovej vody
Baureihe FW-TP

Max. 75,6 m³/h, max. 23,5 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: schválené na použitie v požiarnej technike podľa DIN 14425, zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú alebo znečistenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, využitie pri záplavách a prírodných katastrofách
Baureihe H 500, H 700

Max. 351,6 m³/h, max. 72 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu, H500: s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, havarijné čerpadlo pri záplavách, zníženie hladiny podzemnej vody, zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
Baureihe CH 291

Max. 24 m³/h, max. 12,3 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: odvodnenie pre znečistenú vodu s obsahom chemicky agresívnych a abrazívnych látok, havarijné čerpadlo pri záplavách, pre priemyselné odpadové vody, odčerpávanie povrchových vôd, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht