Pre minimálnu hladinu

Tieto čerpadlá sú použiteľné aj pri veľmi nízkej hladine vody a na čerpanie zbytkovej vody až do 2 mm.

De schmutzwasserpumpe C80

Max. 3 m³/h, max. 4 m
Vonkajší závit R 3/4", otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: závlahy a odvodnenia, vhodné aj pre použitie v záhrade a v domácnostiach
De schmutzwasserpumpe C250 WE

Max. 9 m³/h, max. 8,6 m
Vnútorný závit 1 1/4"
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: na zamedzenie zaplavenia z dôvodu vysokej vody, prívalových dažďov, prasknutej rúrky alebo rôznych havarijných stavov v domácnosti, havarijné čerpadlo pri záplavách
De schmutzwasserpumpe C250 C260 WA

Max. 24 m³/h, max. 12,3 m
Vnútorný závit 1 1/4"
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú aj znečistenú vodu, vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov, havarijné čerpadlo pri záplavách, čerpanie vody z pivníc, odvodnenie spŕch a práčiek, zníženie  hladiny povrchovej vody
Baureihe Sensoflat

Max. 9,7 m³/h, max. 10 m
Otvorené viackanálové kolo

Použitie: na zabránenie zaplavenia z dôvodu vysokej vody, prívalových ďažďov, prasknutej rúrky alebo rôznych havarijných stavov v domácnosti, havarijné čerpadlo pri záplavách
De schmutzwasserpumpe H106 H117

Max. 26,1 m³/h, max. 13 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú aj znečistenú vodu, vyprázdňovanie nádrží a zásobníkov, havarijné čerpadlo pri záplavách, čerpanie vody z pivníc, zníženie  hladiny povrchovej vody
Baureihe FW-TP

Max. 75,6 m³/h, max. 23,5 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: schválené na použitie v požiarnej technike podľa DIN 14425, zavlažovanie a odvodňovanie pre čistú alebo znečistenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, využitie pri záplavách a prírodných katastrofách
Baureihe H 500, H 700

Max. 351,6 m³/h, max. 72 m
Otvorené viackanálové obežné kolo

Použitie: zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu, H500: s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna, havarijné čerpadlo pri záplavách, zníženie hladiny podzemnej vody, zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht