Pre médiá s hrubými nečistotami

Čerpadlá na čerpanie znečistenej a odpadovej vody s hrubými nečistotami a podielom vlákien do veľkosti až 65 mm.

De schmutzwasserpumpe TP28 neu

Max. 25,6 m³/h, max. 13 m
Otvorené jednokanálové obežné kolo alebo vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody a odpadových vôd, použitie pre médiá s obsahom hrubých nečistôt a podielom vláken, pre priemyselné odpadové vody, domáca likvidácia odpadových vôd
Baureihe TP 30

Max. 42,1 m³/h, max. 19 m
Otvorené jednokanálové obežné kolo alebo vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody a odpadových vôd, použitie pre médiá s obsahom hrubých nečistôt a podielom vláken, pre priemyselné odpadové vody, domáca likvidácia odpadových vôd
Baureihe TCV, TCM

Max. 48 m³/h, max. 15 m
Otvorené jednokanálové obežné kolo alebo vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody a odpadových vôd s obsahom hrubých nečistôt a podielom vláken, spracovanie priemyselnej aj domácej odpadovej vody
Baureihe TP 50 M, TP 50 V

Max. 81,9 m³/h, max. 31,6 m
Uzavreté jednokanálové obežné kolo alebo vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody a odpadových vôd, použitie pre médiá s obsahom hrubých nečistôt a podielom vláken, pre priemyselné odpadové vody, domáca likvidácia odpadových vôd
Baureihe TP 53 M, TP 53 V

Max. 81,9 m³/h, max. 31,6 m
Uzavreté jednokanálové obežné kolo alebo vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie znečistenej vody a odpadových vôd, použitie pre médiá s obsahom hrubých nečistôt a podielom vláken, pre priemyselné odpadové vody, domáca likvidácia odpadových vôd
Baureihe CTP 50, CTP 53, CTP 70

Max. 120 m³/h, max. 30 m
Otvorené jednokanálové obežné kolo

Použitie: čerpanie korozívnych a abrazívnych médií, chemicky agresívne znečistenej vody a kvapalných chemikálií, doprava priemyselných odpadových vôd, čerpanie médií s obsahom hrubých častíc a podielom vlákien
Baureihe TP 70

Max. 125 m³/h, max. 23,7 m
Uzavreté jednokanálové obežné kolo alebo vírové obežné kolo

Použitie: čerpanie odpadovej vody, fekálií, kalov, použitie pre médiá s obsahom hrubých nečistôt a podielom vláken, pre priemyselné odpadové vody, domáca likvidácia odpadových vôd