Pre čistú a znečistenú vodu

Typ H 82, H 16

Baureihe H 82, H 16
  • zavlažovanie a odvodnenie pre čistú alebo znečistenú vodu s abrazívnou prímesou piesku alebo bahna
  • havarijné čerpadlo pri záplavách
  • zníženie hladiny podzemnej vody
  • zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
  • odčerpávanie povrchových vôd zo stavenísk, nádrží a šácht
  • vyhotovenie s čidlom stráženia hladiny možné
  • vrátene pevnej spojky STORZ-C

Dopravované množstvo: max. 25,6 m³/h
Dopravná výška: max. 13,8 m
Obežné kolo: otvorené viackanálové obežné kolo
Max. veľkosť pevných častíc: 10 mm
Max. teplota: 35 °C v trvalej prevádzke / 60 °C v krátkodobej prevádzke

Materiál plášťa a plášťa motora: hliník
Materiál obežného kola: sivá liatina
Materiál tesnenia: NBR