So suchým rotorom

Masterflex laboratórne čerpadlá

Masterflex Laborpumpen

Hadicové čerpadlá sú objemové čerpadlá bez upchávok a ventilov.
Dopravované médium neprichádza do styku s pohyblivými časťami čerpadla, ale len s vnútorným povrchom pracovnej hadice.

  • samonasávacie
  • bezpečné proti chodu na sucho
  • šetrné dopravovanie média
  • bez upchávok a ventilov
  • nie je potrebné mazanie telesa čerpadla
  • nie je nutná demontáž telesa čerpadla pri výmene hadice 
  • možnosť vyhotovenia viackanálovej hlavy čerpadla
  • stavebnicový systém (hadica + čerpacia hlava + prevodovka)

Materiálové vyhotovenie hadíc : Norprene F, Tygon, Silikon platinum, Silikon peroxid, PharMed, Viton, STA-PURE, CHEM-SURE, C-FLEX a dalšie na dopyt