Technika pre manipuláciu s použitým olejom

Kombinované - zberné a odsávacie jednotky

Sammel- und Absaugeinheiten

Podrobnosti o tejto skupine produktov nájdete v priloženej dokumentácii.