Tlakové mazanie ložísk olejom alebo tukom

Kombinované systémy

Kombinierte Systeme

Charakteristika:

Pojmom kombinované mazacie systémy označujeme také systémy, kde sú spoločne použité časti skôr popísaných mazacích systémov s rôznymi charakteristikami. Dôvodom pre vytváranie takýchto kombinovaných mazacích systémov je najčastejšie to, že väčšinový charakter požiadavky na mazanie pre nejaké technologické zariadenie predurčí celkovú koncepciu systému, pričom zvyšok mazaného zariadenia má celkom odlišné požiadavky. Ďalším dobrým dôvodom môže byť to, že sa niektoré výrobné technológie vybavené mazacím systémom dodatočne rozširujú, alebo dopĺňajú o nové stroje s inými požiadavkami na mazanie.

Popis:

Ako príklad kombinovaného systému uvádzame spojenie jednopotrubného systému s dávkovačmi Centro-Matic a systému s elektromagnetickými ventilmi. Na systém Centro-Matic pozostávajúci z čerpadla (a), odľahčovacieho ventilu (b) a dávkovačov (c) je cez elektromagnetický ventil (d) napojený ďalší okruh s progresívnymi rozdeľovačmi (e), ktorý zásobuje mazané miesta na zariadení, ktoré je v prevádzke iba občas.

Funkcia:

Mazací systém Centro-Matic pracuje normálne v cykloch tak, ako je popísané skôr. Oddeľovací ventil (d) je uzavretý. V závislosti na určitom počte "odpracovaných" prevádzkových hodín sa pri štarte najbližšieho mazacieho cyklu systému Centro-Matic oddeľovací ventil otvorí a mazivo môže prúdiť cez progresívny rozdeľovač (e) k naň napojeným mazaným miestam. Na základe stanoveného počtu zopnutí bezkontaktného spínača na progresívnom rozdeľovači sa ventil (d) uzavrie, čo má pri pokračujúcom chode čerpadla (a) za následok nárast tlaku až na pracovný tlak dávkovačov Centro-Matic a dokončenie cyklu. Nasledujúce mazacie cykly prebiehajú opäť s uzavretým ventilom.

Štandardné prvky pre kombinované mazacie systémy:

Pre kombinované mazacie systémy sa uplatnia prvky zodpovedajúce základným systémom.

Hlavné oblasti použitia:

Kombinované mazacie systémy nemajú žiadne špecifické použitie. Uplatnenie nájdu všade tam, kde je to za opísaných okolností výhodné.