Mazanie reťazí

Cielené mazanie olejom

Geziehlte Schmierung

Charakteristika:

Tieto systémy sa používajú na mazanie všetkých druhov štandardných reťazí - puzdrových, valčekových, kladkových, atď., ako aj špeciálnych reťazí v rôznych dopravníkoch a slúžia na aplikáciu veľmi malých dávok mazacieho oleja presne do miest, kde sa vyskytuje trenie - to je v mieste styku vonkajších a vnútorných spôn reťaze, spôn s čapmi alebo puzdrami. Ich prednosťou je podstatné zvýšenie životnosti mazaných reťazí, pretože sa výrazne zníži tzv. "vyťahovanie" reťaze, ktoré je dôsledkom zväčšovania vôle medzi jednotlivými časťami reťaze v závislosti k ich opotrebovaniu. Toho sa dosiahne pri minimálnej spotrebe mazivá, povrch reťaze zostane nezaolejovaný.

 

Popis:

Na základe impulzu od bezdotykového snímača (d), ktorý sníma priechod referenčného bodu - zuba reťazového kolesa alebo článku reťaze sa mazací olej vstrekuje do mazaných miest pomocou dýz (c) so spätným ventilom, ktorý zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu oleja. Dýzy sú umiestnené zhora nad reťazou. Pre vytvorenie dávok oleja sa použije buď - systém s jednozdvihovým pneumatickým čerpadlom a dávkovačmi Centro-Matic, - systém s elektromagnetickým čerpadlom PMA, alebo - systém ORSCO (nie je vyobrazený). Systém Centro-Matic je zostavený obdobne, ako je popísané pri mazaní ložísk. Pri systéme s elektromagnetickým čerpadlom PMA podľa počtu použitých čerpacích prvkov čerpadlo PMA priamo vytvára 1-4 súčasné dávky o veľkosti 0,03, respektíve 0,06 cm3/mazací impulz. Pri systéme ORSCO je možno čerpací blok vybaviť 1-8 vstrekovacími jednotkami s nastaviteľným množstvom na jeden impulz. 

Funkcia:

Bezdotykový snímač reaguje na priechod referenčného bodu reťaze a vydá signál pre mazací impulz. Pri správnom nastavení systému dôjde k vstreknutiu dávky maziva presne do mazaných miest, ktoré sa v tom okamihu nachádzajú práve v úrovni dýz. Počet súčasne mazaných miest na jednej reťazi je závislý jednak od jeho konštrukcie (jednoradový, dvojradový, atď.) a ďalej od rýchlosti reťaze - zhruba pri frekvencii priechodu článkov väčšej ako 1 / s sa musia dýzy zdvojiť a vykonávať mazanie bodov pripadajúcich k dvom článkom súčasne . Tomu sa musí prispôsobiť snímanie referenčného bodu.

SYSTÉM CENTRO-MATIC:

Štandardné prvky pre cielené mazanie olejom systémom Centro-Matic:

a - čerpadlá

b - dávkovače CENTROMATIC

c - dýzy

Ďalšie súčasti systému

  • príslušenstvo (bezdotykové snímače, manometre, jednotka na úpravu vzduchu)
  • rozvody maziva (rúrky, hadice, skrutkovanie, kotevný a montážny materiál)

SYSTÉM S ELEKTROMAGNETICKÝM ČERPADLOM PMA:


Štandardné prvky pre cielené mazanie olejom systémom s elektromagnetickým čerpadlom PMA:

a - čerpadlá

  • elektromagnetické čerpadlo PMA 02 - 0,03 cm3/cyklus
  • elektromagnetické čerpadlo PMA 02 - 0,06 cm3/cyklus

b - dávkovače

  • ne

c - dýzy

Ďalšie súčasti systému

Hlavné oblasti použitia:

Hnacie reťaze, reťazové dopravníky, reťazové nakladače atď. v automobilovom priemysle, vo všeobecnom priemysle, drevospracujúcom priemysle, potravinárstve atď.