Dávkovanie a plnenie maziva

Systém s ejektormi

System mit Ejektoren

Charakteristika:

Jedná sa o strednotlakový systém mazania, určený pre mazanie tukom. Hlavný rozvod je zásobovaný plniacim čerpadlom, ktoré v ňom udržiava trvalo určitý minimálny tlak, potrebný pre vstup do EJEKTOROV, ktoré vytláčajú mazivo do mazaných miest priamo, alebo cez progresívne rozdeľovače. Tento systém je vhodný pre stroje, linky a zariadenia s malým, stredným a vyšším počtom mazaných miest - až do niekoľkých stoviek a to najmä ak sú mazané miesta usporiadané do skupín relatívne vzdialených od seba a tieto skupiny si vyžadujú rôzne režimy mazania.

Popis:

Hlavný rozvod maziva je tvorený jednou vetvou, ktorú plniace čerpadlo (a) udržuje pod stálym tlakom. Na hlavný rozvod nadväzujú EJEKTRORY (b), čo sú jednočinné pneumatické čerpadlá s možnosťou nastavenia dodávaného množstva, bez vlastného zásobníka maziva, ktoré nemajú nasávaciu schopnosť. Mazané miesta sú napojené priamo na EJEKTORY, poprípade cez vradený progresívny rozdeľovač pri miestach s menšou spotrebou maziva.

Funkcia:

Podľa potrieb jednotlivých "hniezd" - tj skupín mazaných miest, napojených na jeden ejektor, sa v príslušných mazacích intervaloch prostredníctvom elektromagnetického ventilu (súčasť vzduchovej jednotky) otvorí prívod vzduchu do ejektora, ktorý následne vytlačí jednu nastavenú dávku maziva. Ak sú zaradené progresívne rozdeľovače, rozdelí sa táto dávka v požadovanom pomere do mazaných miest. V hlavnom rozvode sa udržuje trvalý mierny pretlak, ktorý zaistí spoľahlivé plnenie dávkovacích komôr ejektorov.

Štandardné prvky pre jednopotrubné systémy s ejektormi

a - čerpadlá

b - ejektory

EJEKTORY sú v podstate jednozdvihove piestové pneumatické čerpadlá, s núteným vstupom maziva; dodávané množstvo na jeden zdvih je u všetkých typov ejektora nastaviteľné.

Ďalšie súčasti systému

Hlavné oblasti použitia:

Všade tam, kde je väčšie množstvo mazaných miest, rozdelených do niekoľkých skupín, s rôznymi požiadavkami na režim mazania - výrobné linky v potravinárstve, montážne pracoviská v sériovej výrobe atď.