Príslušenstvo

Ventily

Ventile

Ventily 2/2

 • ručné
 • elektromagnetické
 • elektromotorické
 • pneumaticky ovládané

Ventily 3/2

 • ručné
 • elektromagnetické
 • elektromotorické
 • pneumaticky ovládané

Ventily 4/2 (preraďovače vetiev pre dvojpotrubné systémy)

 • samočinné tlakom ovládané
 • elektromagnetické
 • elektromotorické
 • pneumaticky ovládané
 • hydraulicky ovládané

Spätné ventily

 • do potrubia
 • do kocky