Čerpadlá

Čerpadlá PowerMaster

PowerMaster

Pneumatické:

  • Power Master III s tlakovými pomermi 6:1 až 84:1

Tieto čerpadlá nachádzajú uplatnenie pri najrozsiahlejších dvojpotrubných systémoch, prípadne pri systémoch centrálneho doplňovania maziva alebo pre prečerpávanie maziva. Používajú sa buď ako sudové (inštalácia na originálny sud s mazivom) alebo ako kontajnerové (umiestnené v špeciálnom podstavci, ktorý je napojený na kontajner s mazivom).

Ďalšie podrobnosti o týchto čerpadlách nájdete v priloženej dokumentácii.