Statické zmiešavače

Statické zmiešavače sú komponenty, ktoré umožňujú vysoko účinné a úsporné miešanie kvapalín či plynov.
Zmiešavače nachádzajú uplatnenia v rôznych priemyselných odvetviach, všade tam, kde je potrebné dosiahnuť výbornej homogenity všetkých zmiešavaných médií.

Medzi výhody použitia týchto prvkov patria:

  • účinný proces zmiešavania kvapalín alebo plynov
  • jednoduchá inštalácia do potrubných systémov
  • úspora energie, bezúdržbová prevádzka
  • konštrukcia podľa požiadaviek zákazníka
  • rozsiahla ponuka materiálových modifikácií