Segmentové svorníky

Svorníky

Segment-Klammerschrauben

Segmentové svorníky sú pre použitie pri tlakových nádobách schválené a certifikované TÜV.
Každý typ svorníka má stanovené prípustné namáhanie, ktoré je zdokumentované v typovom osvedčení vrátane príslušnej pracovnej teploty.
Segmentové svorníky je možno dodávať aj pre pracovné teploty dosahujúce až 550 °C.

Svorníky podľa katalógového listu č. 111 je možné dodávať z nasledujúcich materiálov:

Trieda 5:
oceľ ck 35 (materiál 1.1181)
matice DIN 2510 NF-ISO z ocele C35 (materiál 1.051)
guľová podložka DIN 6319 z ocele C15K

Trieda 8:
oceľ 34Cr4 (materiál 1.7033)
matice DIN 2510 NF-ISO z ocele C35 (materiál 1.051)
guľová podložka DIN 6319 z ocele C15K

Trieda W:
oceľ 21CrMoV57 (materiál 1.7709)
matice DIN 2510 NF-ISO z ocele 24CrMo5 (materiál 1.7258)
U-podložka DIN 125 z ocele

Trieda A4:
oceľ X6CrNiMoTi 17 122 (materiál 1.4571)
matice DIN 934-ISO z ocele X5CrNi 1810 (materiál 1.4301)
U-podložka DIN 125 z ocele X5CrNi 1810 (materiál 1.4301)

ASME-Code:
oceľ SA 193-B7 (B7M), príp. na dopyt z SA 193-B16 alebo SA 193-B8/B8M
závity je možno dodať aj podľa UN noriem
matice DIN 934 H=D ASA z materiálu Grad 2H a Grad 8 podľa SA 194/194M
U-podložka DIN 125 z ocele X5CrNi 1810 (materiál 1.4301)
guľová podložka DIN 6319 z ocele C15K