Ventily na rúrové vedenia

  • armatúry nachádzajú uplatnenie ako potrubné ventily pre zabránenie nežiadúceho pretlaku a podtlaku v nádržiach
Typ VD/o3

• kombinovaný rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 100
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek
• pre médiá pod ochranným plynom

Typ VD/TA

• rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 25 až DN 150
• nie je zahrnutý medzi protipožiarne poistky

De vdta

• rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 25 až DN 150

Typ VD/TG

• vetrací ventil na nádrže
• DN 25 až DN 150
• nie je zahrnuté do protipožiarnych poistiek

Typ VD/TG-1

• vetrací ventil nádrže
• DN 25 až DN 150

Typ VD/TL

• vetrací ventil na nádrž
• DN 25 až DN 150
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek
• pre médiá pod ochranným plynom

Typ VD/TL-1

• pretlakový a podtlakový potrubný ventil
• DN 25 až DN 150
• nie je zahrnuté do protipožiarnych poistiek

Typ VD/T

• vetrací ventil na nádrže
• DN 25 až DN 150
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/T3

• vetrací ventil na nádrže
• DN 25 až DN 150
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

De F37.1N VD T3 1

• vetrací ventil nádrže
• DN 25 až DN 150

Typ VL/TA

• vetrací ventil na nádrže
• DN 40 až DN 150
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/Sc

• rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 25 až DN 200
• nie je zahrnutý do protipožiarnych poistiek

Typ VD/Sc2

• kombinovaný vákuum/tlakový rýchlo vyrovnávací ventil
• DN 50 až DN 200