Príslušenstvo

Príslušenstvo k ohňuvzdorným armatúram
Vyhrievanie, približovacie spínače, snímače teploty, zariadenia pre odtok kondenzátu

De L4N Heizmannschette

Vyhrievací plášť pre KITO rýchlo vyrovnávací ventil, explozívne a detonačné rúrové poistky

Heizmäntel Diffusionshauben usw.

vyhrievací plášť pre KITO rýchlo vyrovnávací ventil a difúzne poklopy

Ds m elt beheizung

Elektricky ohrev pre KITO rýchlo vyrovnávacie ventily a difúzne poklopy

De L4N Heizmannschette

elektrický ohrev pre KITO rýchlo vyrovnávací ventil, explozívne a detonačné rúrové poistky

Thermofühler (Widerstandsthermometer)

Technické data pre termoplnič pre KITO armatúry

Kondensatabflussvorrichtung KITO SK/K-IIA

Prístroj na priebeh kondenzátu (pre trvalo požiarne odolné pretlakové ventily a kombinované vákuovo-tlakové rýchlo vyrovnávacie ventily)

Pre skupinu výbušnosti IIA
Kondensatabflussvorrichtung KITO SK/K-IIB1

Prístroj na priebeh kondenzátu (pre trvalo požiaru odolné pretlkaové ventily a kombinované vákuovo-tlakové rýchlo vyrovnávacie ventily)

Pre skupinu výbušnosti IIB1
Näherungsschalter für Ventile

elektrický informátor otvorenia pre ventily

Temperaturüberwachung

Teplotná kontrola pre KITO explozívne a detonačné poistky