Technika

Miesto montáže

Einbaustelle

Prístupnosť miesta montáže
Pri plánovaní nových zariadení by sa mal brať ohľad na prístopnosť miesta montáže.

Vonkajšie vplyvy
Ak sú kompenzátory montované vo vonkajšom prostredí, odporúčame proti vonkajším vplyvom ako dážď, sneh, ozónové alebo UV-žiarenie kryt. Tieto kryty sa používajú zároveň aj ako ochrana proti vonkajším mechanickým poškodeniam. Kryty zabraňujú voľnej konvekcii kompenzátora pri vysokých teplotách okolia ako aj pri vysokých teplotách média.