Technika

Konštrukcia vakov

Balgkonstruktion

Pri tkaninových kompenzátoroch nepôsobia na rozdiel od gumených alebo kovových kompenzátorov žiadne posuvné sily na priliehajúce potrubia.Dokonca aj pri kompenzácií roztiažnosti je potreba menej miesta. Každý tkaninový kompenzátor sa individuálne od podmienok prispôsobí.

Elastomerové kompenzátory

Jedná sa o jednovrstvové kompenzátory z gumy, cca. 3 až 6 mm hrubé, s jednou alebo viacerými tlakovými vložkami. Elastomerové kompenzátory sa vyznačujú tým, že sú plynotesné a dokonca aj pri kondenzácii tesnia. Maximálna teplota použita je 200 °C. Výber kvality gumy závisí od prevádzkovej teploty a od média.

Následujúca tabuľka poskytuje prehľad na o použitých elastomeroch. Pri vysoko agresívnych médiach môžeme vybaviť kompenzátor vnútorným plášťom z PTFE, ktorý je pevne spojený s gumeným vakom. PTFE je odolné proti chemikáliám a rôznym zmesiam a môže byť použitý aj pri ťažkom chemickom nasadený.

Kvality gumy
do100°C:EPDMDym, Kyseiny, Zásady, Čistiace kyseliny, Zriedené zlúčeniny chlóru, Studená voda, Teplá voda
EPDM, s certifikátom pre pitnú voduPitná voda
EPDM, biely, s ceritfikátom pre potravinyPotraviny
EPDM, oteruvzdornéAbrazívne materiály, Preprava vody a piesku
EPDM, izolačnéElektroinštalácia
IIRKyseliny, Zásady, Plyny
CSMSilné kyseliny, Zásady, Chemikálie
NBROleje, Benzín, rozpúšťadlá, Stlačený vzduch
NBR, svetlý, s cetifikátom pre potravinyOlej, Mastné potraviny
do 80°C:CRStudená voda, Voda s malým obsahom oleja, Morská voda
do70°C:NRAbrazívne materiály
do 150°C:HNBROleje, Benzín, Rozpúšťadlá, Stlačený vzduch
do180°C:FPMAgresívne chemikálie, Ropné deriváty, Vzduch
do200°C:Silikón (Q)Vzduch, Atmosféra morskej vody
Silikón (Q), biely, s ceritifkátom pre potravinyPotraviny Medizintechnik
PTFE-výstelka:
Pri vysokých chemických požiadavkach na vnútornú stranu gumeného vaku pevne privulkanizujeme, od  DN 300 možné.

Viacvrstvový kompenzátor

Skladá sa z viacerých na sebe ležiacich izolačných vrstiev, chemicky odolnej fólie, a vonkajšieho plášťa ktorý zaručuje stabilitu formy kompenzátora pod tlakom. Pri jednoduchom použití sa používajú jednovrstvové kompenzátory. Skladajú sa z tenkej gumenej alebo PTFE fólie, spevnená tkaninou.

Izolačné vrsty
Vnútorné izolačné vrstvy majú za úlohu postupne znížiť tepolotu média až po vonkajšie tesniace fólie. Izolačné vrstvy sú vyrobené zo sklenenej tkaniny alebo zo sklenenej plste, z keramických tkanín alebo z kombinácie týchto materiálov.

Tesniaca fólia
Takmer pre všetky použita sa vyrába z PTFE fólie a funguje ako tesnenie kompenzátora. PTFE fólia môže byť kašírovaná jedno alebo obojstranne na sklenenej tkanine, a taktiež zabezpečuje potrebnú tesnosť kompenzátora. PTFE je chemicky odolné proti takmer všetkým médiám. V zriedkavých prípadoch, pri extrémnych požiadavkách na teplotu, alebo teplotách okolia, sa požívajú nerezové fólie. Nerezové fólie dokážu, na rozdiel od PTFE fólií, sa môžu iba falcovať a preto zodpovedajú len zriedkavo požiadavkám na tesnos;

Vonkajšia vrstva

Vonkajšia vrstva je spravidla sklenená tkanina so silikonóvou vrstvou, alebo pri tažkých prevádzkových podmienkach s PTFE vrstvou. Táto je nosičom tlaku a slúži ako mechanická ochrana pred poškodením z vonku a poveternostným podmienkam. Výber vonkajšej vrstvy zavísí aj od toho, či je možné dodať kompenzátor v uzatvorenom prevedení, alebo či bude dodaný pre montáž na mieste.

Materiály
Izolačná vrstva: do 400°C: Sklenené tkanivo
do 800°C: Sklenené tkanivo odolné vysokým teplotám
do 1050°C: Silikátové tkanivo
do 1200°C: Keramický filc
Tesniaca vrstva: do 220°C: PTFE-Fólia

do 450°C:

V4A-Fólia

do 900°C:

Alloyfólia
Vonkajšia vrstva: do 100°C: EPDM-fólia s polyesterovým tkanivom
do 200°C: Silikónová fólia s vložkou zo skleneného tkaniva
do 220°C: Sklenené tkanivo s PTFE vrstvením

Tesnosť

Pri kompenzátoroch s hrúbkou stien do 6mm a pri prevádzkovom tlaku do 0,3bar sa hovorí o elastomerových kompenzátoroch. Tieto sú plynotesné a tesnia aj kvapaliny. Pri vyššom tlaku sa používajú gumené kompenzátory.

Vo viacvrstvových kompenzátoroch spôsobujú vnútorné izolačné vrstvy zanedbateľnú difúziu. Vak je vďaka tesniacej vrstve tiež plynotesný. Viacvrstvové kompenzátory sa preto označujú ako plynotesné.

Viacvrstvové kompenzátory netesnia kvapaliny a prípadne sa musia prijať konštruktívne opatrenia. Do 220 °C dokážu byť dodávané viacvrstvové kompenzátory pre vysoké požiadavky na plynotesnosť. Tieto majú ako vnútornú vrstvu PTFE vrstvené sklenené tkanivo, ktoré je zatesnené proti kanálovým prírubám PTFE páskou.